Мониторинг және бағалау, зерттеу, тренинг өткізу, стратегияларды әзірлеу